Biológiai természettörvény

rák vastörvénye, bilológiai törvény01A rák vastörvényének három kritériuma van: 
Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer

(belgyógyász szakorvos, fizikus és a teológia magisztere) > Alul kalandos életéről

1.kritérium: 
Minden Értelmes Biológiai Külön-program elindítója egy DHS (Dirk-Hamer-Szindróma), vagyis egy nagyon súlyos, hirtelen fellépő, drámai hatású és magányosan átélt súlyos lelki megrázkódtatás, mely egyidejűleg három szinten fut le:

  1. a lélekben,
  2. agyban
  3. és szerven.

A Hamer-Szindróma egy nagyon súlyos, drámai hatású és magányosan átélt, hirtelen fellépő súlyos lelki megrázkódtatást okozó élmény, mely az egyént mint „derült égből a villámcsapás”, váratlanul éri, de ezzel a természet egyben kap egy lehetőséget arra, hogy ezt az 

rák vastörvénye, bilológiai törvény03

rák vastörvénye, bilológiai törvény

üzemzavart elhárítsa. Mert ebben a pillanatban elindul egy külön program, gyakorlatilag szinkronban: a lélekben, az agyban és a szerven, ahol ez megállapítható, látható és mérhető! A becsapódás meglepetésszerűségének mindemellett nagyobb jelentősége van, mint a konfliktus „tartalmának pszichológiai kiértékelésének”. Ez minden esetben egy konfliktust generáló élmény, és nem valamilyen sorscsapás vagy olyan esemény, amin az érintett már amúgy sem tudott volna változtatni.

Pontosan a DHS beálltától kezdve a páciens tartós stressz hatása alatt áll, vagyis hidegek a kezei, lábai és éjjel-nappal a konfliktus körül járnak a gondolatai, a megoldáson gondolkodik.
Éjszakánként már nem tud aludni, és ha mégis, akkor is csak az éjszaka első felében fél órás szakaszokban, étvágya csökken és veszít a súlyából.

 


  1. kritérium: 
    A biológiai konfliktus becsapódása pillanatában meghatározza az Értelmes Biológiai Külön-program, az ún. Hameri Góc elhelyezkedését az agyban, és ennek megfelelően azt, hogy melyik szervnek melyik részén következik be a rákos, ill. rákkal egyenértékű elváltozás. (Minden ami nem rák, az a rákkal egyenértékű – és így az összes ún. betegséget értjük ezalatt)

 Alapjában véve nincsenek konfliktusok, hanem minden konfliktusnak van egy bizonyos tartalma és ez a tartalom a DHS másodpercében definiálódik. A konfliktus tartalma asszociatív módon keletkezik, vagyis a gondolatainkat akaratlanul rendeljük egymáshoz és ez az értelmünk szűrőjét általában ügyesen kijátssza. Azt hisszük, hogy gondolkodunk, valójában azonban a konfliktus másodpercek leforgása alatt becsapódik, még mielőtt elkezdünk gondolkodni. Ez a váratlan sokkoló élmény az agyban nyomokat hagy, és ezeket a computertomográfia segítségével le lehet fényképezni. Ezt a relét nevezzük Hameri Gócnak. Ezek a Hameri Gócok egy céltábla koncentrált köreihez hasonlítanak, vagy a víz körkörösen gyűrűző tükréhez, amikor belehajítunk egy követ.

Ez tehát azt jelenti, hogy minden konfliktus érzettartalmához tartozik egy pontosan meghatározott rákos elváltozás és egy ugyancsak pontosan behatárolt hely az agyban. A Germán Új Medicinában® az a fantasztikus, hogy a koponya-CT alapján nem csak a biológiai konfliktus fajtáját ill. a konfliktus tartalmát lehet meghatározni, vagy hogy melyik szerven következik be egy elváltozás ill. hogy sejtszaporodás vagy sejtcsökkenés indul be, hanem a bűnügyi esetben alkalmazott nyomozói módszerekhez hasonlóan ki tudjuk deríteni azt is, hogy az adott konfliktusok a konfliktus aktív fázisában, vagy már a gyógyulás fázisában (megoldást követő, MK-fázis) vannak-e.


  1. kritérium:

 A konfliktus folyamata megegyezik az agyban található Hameri Góc egy bizonyos folyamatával és a szerven történő bizonyos rákos, vagy rákkal egyenértékű megbetegedés folyamatával.
Az Értelmes Biológiai Különprogram mind a három (LÉLEK – AGY – SZERV) szinten, a Hamer szindrómától kezdve a konfliktusmegoldásig
és a megoldást követő gyógyulási fázis közepén kicsúcsosodó epileptikus krízisén át a normál éjjel-nappali ritmus visszatéréséig azonos időben, SZINKRONBAN zajlik!

 A tartós stressz folytán, mely elvileg már egy előre eltervezett dolog, következnek be az agyidegek kommunikációs csatornáinak nagymértékű sérülései, egyre nagyobb agyi felület lesz érintett, vagy a már egyszer érintett felület intenzívebb befolyás alá kerül. Ezzel párhuzamosan a szerven is előrehalad a rák, mely a szerven növekedést, sorvadást vagy egyéb elváltozást idéz elő.

Ez azt jelenti, ha a konfliktus felerősödik, a szervi kihatások is felerősödnek, de ha a konfliktus enyhül, ez az enyhülés a többi síkon is azonnal jelentkezik. Ha megoldódik a konfliktus, akkor mindhárom szinten tapasztalhatjuk a konfliktusmegoldást. Ha visszaesés történik, vagyis ha megint átéljük ugyanazt a konfliktust, mindhárom szinten kiújulnak a rákos folyamatok.

A DHS másodpercében azonban még egy másik dolog is kezdetét veheti, mivel ebben a másodpercben fektetjük le a síneket. Síneknek nevezzük a DHS pillanatában észlelt kísérő jelenségek vagy a konfliktust kísérő aspektusok rögzítését. Ugyanis ember és állat a DHS másodperceiben „megjegyzi” a kísérő körülményeket,anélkül, hogy ennek tudatában lennének. Felveszi azokat mint egy villanófényes pillanatfelvétellel és rögzíti hozzá a zajokat, hangokat, szagokat, mindenféle érzetet és ízeket, majd ezeket a feljegyzéseket gyakorlatilag egész életére megjegyzi. Ha a páciens később egy ilyen sínre kerül, az a teljes konfliktus kiújulását eredményezheti.

Amennyiben a páciensnek sikerül megoldania biológiai konfliktusát, átkerül a külön program második fázisába, a gyógyulási fázisba. Pontosan a gyógyulási fázis kezdetével indítja el a szervezet a keletkezett károsodások helyreállítását – legyen az a szerven sejtszaporulat vagy sejtcsökkenés – de természetesen az érintett agyi relében is megtörténik a helyreállítás. És minél tovább tartott a konfliktus, annál nagyobbak, ill. annál tovább tartanak a helyreállítási folyamatok.
A konfliktus megoldásának kezdetével a szervezet a stressz-fázisból visszakapcsol nyugalmi fázisba.

Szervi szinten most azt tapasztaljuk, ami az eddigi legfontosabb: a rákos folyamat leáll! Mindehhez agyi szinten a Hameri Góc beödémásodása párosul.Dr. Hamer kalandos életéből kivonat:

Hamer doktor, minden túlzás nélkül korunk Galileije.

Galilei esetében nem sok vizet zavart a hétköznapi ember számára a naprendszerünk keringési elmélete.
Azonban a megbetegedések kialakulásának ismerete ÉLET-HALÁL KÉRDÉS minden épeszű és józan gondolkodású ember számára.

Galilei felismerése az Egyház világnézetére és mindentudóságának látszatára volt hiteltelenítő hatással. A jóságos, szerető Istent képviselő, teljhatalmú Egyház hajszál híján máglyára küldte. Az élve elégetést Galilei úgy úszta meg, hogy “esküvel letagadtatták vele” korszakalkotó felfedezését.

Ez az inkvizíciós motívum visszaköszön 1986-ban, amikor a Hamer doktor ellen indított Bírósági Eljárás végén megfosztották őt orvosi hivatásának gyakorlása jogától, szó szerint az ítélet:

            “Nem tagadja le esküvel a Rák Vastörvényét, és nem tér meg az akadémikus orvostudományhoz.”

 Hátborzongató megélni a való világunkban, hogy a lelketlen Pénzérdek hogyan próbálta meg Hamer doktort elhallgattatni. Az Életnek, az Igazságnak azonban nem lehet gátat vetni.Mert az igazság megismételhető.

Korszakalkotó felfedezése szükségtelenné tesz számos költséges és haszontalan, fél-megoldás jellegű gyógykezelést.
A korunkban Istent és Igazságot képviselő Hatóságok eljárás alá vonták. Szervezett lejárató kampányt indítottak ellene, és az addig nagyra becsült és nemzetközileg elismert feltalálót és újítót hirtelen sarlatánnak titulálták.
Az igazán szembetűnő, hogy a németországi újságok és televízióadók kórusban és szinkronban szajkózták a mocskolódást.
Szó sem esett a hihetetlen gyógyulási eredményekről! (A Burgaui GNM-klinikán 6500 “menthetetlennek” nyilvánított rákos beteget láttak el, melyből 5 év múlva bizonyítottan 5900-an éltek, sőt élnek is!)
Hamer doktort idős kora ellenére két alkalommal börtönbe zárták.
Tessenek ebbe belegondolni.

Egyetlen bűne az, hogy nem tartotta titokban a felfedezését. Többször megpróbálták megmérgezni, a rendőrség terrorizálta, és több, mint 60 alkalommal próbálták meg kényszer-elmegyógykezelni. Mivel Hamer doktort így sem sikerült elhallgattatni, az óriási mennyiségű hitelesített, egyértelmű bizonyíték birtokában nem sikerült lejáratni és meghazudtolni, így “demokratikus eszközökkel” száműzték Ausztriából, Németországból, Franciaországból, Spanyolországból, ahol orvosokat képzett és kórházakat alapított. Jelenleg Norvégiában él, kutatásokat végez, szakmai anyagokat és publikációkat készít.

fenyesszelek.blogspot.com

error: Content is protected !!