Anyák napja ünneplésének története és időpontja

Anyák napja ünneplésének története

Anyák napja ünneplésének története és időpontja

Anyák napja ünneplésének története és időpontja

Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Majd Krisztus születésével új istenanya kért és kapott helyet magának a nyugati emberek szívében. Máriát, akinek tiszteletére számos ünnepet és kiemelt napot áldoz a kereszténység és a mai napig is a hívők. Mária a tiszta és tökéletes, önfeláldozó anya, az anyaság szimbóluma, aki példakép örök időkre. A húsvétot megelőző böjti időszak negyedik vasárnapját az anyaság napjának szentelték, amikor a gyermekek meglátogatták édesanyjukat, nagyanyjukat, és jelképes ajándékkal köszöntötték fel őket. Akárcsak ma.


A ma ismert anyák napja Anna Jarvis nevéhez köthető.
Anna maga sosem szült gyermeket, a napot édesanyja, Mrs. Anna Marie Reeves Jarvis emléke inspirálta, aki szociális munkásként sokszor hangoztatta, hogy a világ édesanyái megérdemelnék, hogy legalább egy napot az évben az ő tiszteletüknek szenteljenek. Mrs. Jarvis álmát lánya, Anna váltotta valóra. 1908-ban kifejezetten az ő tiszteletére tartott egy emléknapot a nyugat-virginiai Graftonban, majd ezután kezd
ett bele országos kampányba az anyák napja hivatalossá tételére. 1912-ben megalapította az Anyák Napja Nemzetközi Szövetséget, és védjegyévé váltak a “május

Anyák napja ünneplésének története és időpontja

Anyák napja ünneplésének története és időpontja

második vasárnapja” és az “anyák napja” kifejezések. Kampánya során mindig nyomatékkal hangsúlyozta, hogy ez az ünnep bensőséges, családi nap legyen, amikor a család személyesen köszönti fel az anyát és a nagyanyákat.

Erőfeszítéseit siker koronázta, és 1914-ben Woodrow Wilson elnök hivatalossá tette az anyák napját. A kereskedelem hamar “felkarolta” az ünnepet Anna legnagyobb bánatára, aki szerint ez a meghitt és zárt körű családi megemlékezés a virágkereskedők és üdvözlőlapgyártók hatására egyszerű ajándékozássá silányult. Ugyanakkor éppen ezek a kereskedők kezdték el propagálni az ünnepet Európában is – nyilvánvalóan üzleti haszon reményében –, és az öreg kontinensen gyorsan el is terjedt az anyák napja. Annát ez azonban nem vigasztalta, és elszántan harcolt az ünnep üzletiesedése ellen, olykor még a törvénnyel is szembekerült ezért. Élete alkonyán már nem is akarta, hogy nevét kapcsolatba hozzák az anyák napjával, mert szerinte annyira eltért már az ünnep az ő eredeti szándékától.


Anyák napja Magyarországon

Anyák napja ünneplésének története és időpontja

Anyák napja ünneplésének története és időpontja

Magyarországon a Vöröskereszt nevéhez kötődik az első hivatalos anyák napja, amit akkor – 1925-ben – még összekapcsoltak a hagyományos Mária-tisztelettel.

Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából, és a legelső anyák napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották. 1928-tól már miniszteri rendelet tette hivatalossá az iskolai ünnepségek sorában, majd ettől kezdve terjedt el széles körben is ennek a szép napnak a megünneplése.

A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel és megtették az előkészületeket az anyák napja országos bevezetésére. A szervezet lapjában így írtak a napról: „Felkérjük a mélyen tisztelt Tanárelnököket, hogy május első vasárnapján tartandó «anyák napját», ezt a gyönyörű ünnepet, szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében, amelynek pedagógiai, jellemképző ereje messze túlhaladja egy-egy család körét és a nemzetnevelés erkölcsnemesítő munkájába kapcsolódik.” Anyák napja örömére ünnepi vers

Mama

Már egy hete csak a mamára
gondolok mindig, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral az ölében,
ment a padlásra, ment serényen.

Én még őszinte ember voltam,
ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra,
Engem vigyen föl a padlásra.

Csak ment és teregetett némán,
nem szidott, nem is nézett énrám,
s a ruhák fényesen, suhogva,
keringtek, szálltak a magosba.

Nem nyafognék, de most már késő,
most látom, milyen óriás ő, –
szürke haja lebben az égen,
kékitőt old az ég vizében.

(József Attila)

Ki miről emlékezik meg ezen a napon?
Ez azonban csak az anyák napja hivatalos története, ami nem ad választ arra, hogy valójában mit is ünneplünk május első vasárnapján a családok. (Egyébként ezzel a dátummal mindössze 7 országban tartják meg az ünnepet. A választ mindenki magának tudja a legjobban megfogalmazni, ha szívébe néz, és megemlékezik mindarról a sok jóról, gondoskodásról és fáradozásról, amivel édesanyja fogantatása óta nap mint nap elhalmozta.

  • Anyák napját a legtöbb ország május második vasárnapján ünnepli pl.:
    Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Ausztrália, Belgium, Brazília, Csehország, Dánia, Finnország, Görögország, Hollandia, Kanada, Németország, Olaszország, Szlovákia, Svájc….és sokan mások.
error: Content is protected !!