Nyílt levél az MHRA-hoz a gyermekek halálozási adataival kapcsolatban – Jelek, hogy a Covid-19 oltások gyermekek és fiatal felnőttek halálát okozhatták

MHRA-hoz a gyermekek halálozási adataival kapcsolatban – Jelek, hogy a Covid-19 oltások gyermekek és fiatal felnőttek halálát okozhatták

!!Mediatop.hu alábbiak pontosságáért nem vállal felelősséget, ugyanakkor az URL cím tartalom végén megtalálható, és bizonyos hivatkozások a tartalomban.!!
https://www.hartgroup.org/ webportál adta hírül és a pontos URL cím a teljes tartalom végén található angolul!

Kelt: 2022. január 19  Tisztelt Dr. Raine, Lim professzor, Javid úr, Whitty professzor, Sir Patrick Vallance és Dr. Harries!

SÜRGŐS

RE: Jelek, amelyek arra utalnak, hogy a Covid-19 oltások gyermekek és fiatal felnőttek halálát okozhatták 

Írunk, hogy azonnali, sürgős vizsgálatot követeljünk annak megállapítására, hogy a Covid-19 oltások okozzák-e a közelmúltban a fiúgyermekek és fiatal felnőttek jelentős számú halálesetét.

Kérjük továbbá, hogy a teljes átláthatóság érdekében, közérdekből tegyék közzé az ismerten elérhető anonim adatokat és információkat, amelyek megmutatják, hány gyermek halt meg Covid-19 oltásban, és hány napon belül.

2022. január 13-án, csütörtökön a londoni Legfelsőbb Bíróság [1] tárgyalásán bizonyítékokat mutattak be, amelyek azt mutatják, hogy a Covid-19 elleni védőoltások bevezetését követően jelentősen megnőtt a fiatal férfiak halálozásának száma az előző öt évhez képest. 2015 és 2019 között átlagosan. Fontos, hogy külön vizsgáljuk a férfiak halálozását, tekintettel arra, amit a fiatal férfiak szívizomgyulladásának magasabb kockázatáról tudunk.

2021. május 1. és december 24. között voltak

 • 402 regisztrált haláleset a 15–19 éves férfiaknál, 65-tel több, mint az ötéves átlag 337;
 • ezzel szemben 163 regisztrált női haláleset, 12-vel kevesebb, mint a 175 ötéves átlag; és
 • ezeket összevetve összesen 565 férfi és nő halálát regisztrálták, 53-mal többet a vártnál.

Az Országos Statisztikai Hivatal elfogadta, hogy a fiatal férfiak halálozásának növekedése statisztikailag szignifikáns növekedés, a halálozási ráta kívül esik a korábbi évek adataiból várt konfidenciaintervallumokon.

Még aggasztóbb az a tény, hogy a fiatal férfiak tényleges halálozási száma ebben az időszakban valószínűleg jelentősen meghaladhatja a regisztráltakét. Ennek az az oka, hogy az ONS becslése szerint a nyilvántartásba vétel késése miatt az adott időszakban regisztrált halálesetek átlagosan a tényleges halálozások 62%-át teszik ki. Minden olyan halálesetet, amelynek oka bizonytalan volt, a halottkém elé utalják, és az ilyen halálesetek nyilvántartása hosszú időt vehet igénybe. Ezért nagy aggodalomra ad okot az a tény, hogy a regisztrált halálesetek esetében már nyilvánvaló a jelzés.

Az ONS becslését figyelembe véve a 65 többlet férfi halálozás 105 többlethalálozást jelenthet ezeknek a fiatal férfiaknak, feltételezve, hogy a halottkém elé utalt halálozások aránya hasonló a korábbi évekhez. Ha ebben az évben több halottkémi beutaló érkezett volna, akkor ez a szám magasabb is lehet.

Legalább 2021. október 13. óta az államtitkár és a JCVI tudomást szerzett a férfihalálozások számának növekedéséről a Kormányzati Jogi Osztály képviseletében a Legfelsőbb Bírósági eljárásokban. Emellett az ONS most már maga is felismerte, hogy 2021-ben több munkát lehetne végezni a fiatalok halálozási arányának vizsgálata érdekében, és írásban megerősítette, hogy „amikor megbízhatóbb adatok állnak rendelkezésre” – szándékában áll ezt a munkát elvégezni.

Már vannak kockázati jelek

A fiatal férfiak magasabb mortalitása 2021-ben, ami egybeesett a Covid-19 vakcinák bevezetésével, nem tekinthető véletlennek, mivel ebben a korcsoportban már komoly nemkívánatos eseményekre figyelmeztető jelzések érkeztek. Emiatt nem volt ellentmondásmentes az a döntés, hogy 18 éven aluliakat ajánlanak fel a Covid-19 elleni védőoltással. 

A JCVI korábban elutasította, hogy javasolja a Covid-19 elleni védőoltások beadását egészséges 12-15 éves korosztálynak, mivel az előny és a kockázat aránya a legjobb esetben is csak marginális, tekintettel arra, hogy a gyermekeknél nagyon alacsony a kockázata a súlyos betegségeknek vagy a Covid-halálnak. -19 betegség, a Covid-19 oltások lehetséges ártalmainak jelentős bizonytalansága, a már azonosított oltásokból származó ártalmak ismert jelei, valamint a teljes és hosszú távú biztonságossági adatok hiánya olyan körülmények között, amikor az oltóanyagokat gyorsan forgalomba hozták, jóval azelőtt, hogy a biztonságosság értékelésére használt normál III. fázisú klinikai vizsgálatok befejeződtek volna. 2021. szeptember 3-án a JCVI a következőket mondta:

„ Összességében a bizottság azon a véleményen van, hogy a vakcinázás előnyei kis mértékben meghaladják a lehetséges ismert ártalmakat (1-4. táblázat), de elismeri, hogy jelentős bizonytalanság van a lehetséges ártalmak mértékét illetően. Az elsősorban egészségügyi szempontokon alapuló haszonkulcs túl kicsinek tekinthető ahhoz, hogy jelenleg támogassa az egyébként egészséges 12-15 éves gyermekek egyetemes oltási programjával kapcsolatos tanácsokat. Ahogy a lehetséges mellékhatásokra vonatkozó hosszabb távú adatok gyűlnek össze, a nagyobb biztonság lehetővé teheti az előnyök és károk újragondolását. Előfordulhat, hogy az ilyen adatok több hónapig nem állnak rendelkezésre .”

Igényünk és kérésünk

A fentiek fényében és az összes körülmény között kérem, visszaküldésével erősítse meg a következőket:

 1. Mindannyian vizsgálják meg a mortalitás növekedését 2021. május 1. és 2021. december 24. között (és azt követően) fiatal férfiakban az ONS által rögzítettek szerint, hogy megállapítsák a növekedés okát és azt, hogy van-e ok-okozati összefüggés a Covid-fertőzéssel. 19 vakcina ésszerűen kizárható.
 2. Milyen lépéseket tettek eddig a szükséges vizsgálat lefolytatása érdekében, és ha ilyen vizsgálat már megkezdődött, kérjük, erősítse meg, hogy a vizsgálat mikor kezdődött, mi a hatóköre, milyen szakaszba ért és mikorra várható. Ha még nem tettek lépéseket, kérjük, indokolja meg, miért nem.
 3. Mostantól haladéktalanul meg akarja kérni az ONS-től a következő adatokat a 2021. május 1-jén vagy azt követően bekövetkezett összes 12–19 éves halálesetre vonatkozóan:a. Életkor (akár 12-15, akár 16-19 éves korcsoportban)
  b. Szex
  c. Az egyén kapott-e 1 adag Covid-19 vakcinát (és hogy a Moderna vagy a Pfizer)
  d. Az egyén kapott-e 2 adag Covid-19 vakcinát (és hogy a Moderna vagy a Pfizer)
  e. Adott esetben az 1. adagot követő halálozási napok száma (ha nem adták be a 2. adagot) vagy a 2. adagot követő halálozási napok száma (ha beadták)
 4. Azt, hogy az államtitkár a megszerzett adatokat nyilvánosságra hozza, vagy beszerezze az ONS közzétételét.
 5. Arra a következtetésre jutott-e, és ha igen, mikor, hogy a Covid-19 vakcinákkal való ok-okozati összefüggés kizárható vagy elhanyagolható lehetőségnek tekinthető, és milyen alapon.
 6. Az Ön által javasolt magyarázat lehet a fiatal férfiak halálozási arányának statisztikailag szignifikáns növekedése a 2021. május 1. és 2021. december 24. közötti időszakban , kivéve a Covid-19 vakcinákkal való lehetséges okozati összefüggést.
 7. Meg kell adnia a bizonyítékok főbb forrásait, amelyekre bármilyen magyarázat tekintetében támaszkodnak, hogy alátámasszák és megmagyarázzák, hogy ez a növekedés miért nem volt megfigyelhető más időszakokban (például 2020-ban, amikor a világjárvány kitört, és amikor fiatal férfiak meghaltak). az átlagosnál kisebbek voltak).

Annak ellenére, hogy nem fogadjuk el, hogy a hiányzásokra vonatkozó modellezett adatok indokolhatták volna a védőoltások iskoláskorú gyermekek számára történő kiterjesztésére vonatkozó döntést, kérjük, visszaküldve erősítsék meg:

 1. Mindannyian tegyenek lépéseket a 2021. szeptember 13-i határozat óta rendelkezésre álló adatok kivizsgálása érdekében a tiszti főorvosok tanácsát követve, a) az iskolai hiányzások mértékére vonatkozóan, (b) hogy az iskolai hiányzások elkerülésének modellezett előnye és c) milyen mértékben okozták a hiányt a következők mindegyike: (i) az oltási program beadása és (ii) az oltási program mellékhatásai.
 2. Milyen lépéseket tettek eddig az iskolai hiányzásokkal kapcsolatos adatok kivizsgálása érdekében a 2021. szeptember 13-i határozat óta, és ha ilyen vizsgálat már megkezdődött, kérjük, erősítse meg, hogy a vizsgálat mikor kezdődött, mi a hatálya, milyen szakaszban. elérte, és mikor esedékes a megkötése. Ha még nem tettek lépéseket, kérjük, indokolja meg, miért nem.

Teljes eredeti cikk alább:

Open Letter to the MHRA Regarding Child Death Data

error: Content is protected !!