Isten van, Isten nincs, Isten bizonyítása, Isten létezik vagy Isten nem létezik,Isten létezésének bizonyítása

Vannak, akik nem hisznek Istenbe, de
azért mindenki örülne, ha lenne ISTEN!

A következőkben a mai tudományos érvrendszerrel bizonyítást
kap Isten létezése felől. Nem kell hinni, tudni fogja és döntéshez jut.


AZ ISTEN BIZONYÍTÁSSAL MINDENKI JÓL JÁR!

Isten van, Isten nincs, Isten bizonyítása, Isten létezik vagy Isten nem létezik,Isten létezésének bizonyítása

Isten létezik vagy Isten nem létezik,Isten létezésének bizonyítása

Az Isten bizonyítási érv az ATEISTÁKNAK épp olyan jó, mint az Istenhívőknek, mivel objektíven, az emberiség ismert tudományai
segítségével vonható le a végső következtetés. Ha sikerül bebizonyítani észérvekkel Isten létezését, ATEISTÁK hívők lehetnek, az Isten hívők plusz megerősítést kapnak eddigi hitükben.

Az ISTEN BIZONYÍTÁS TELJESEN OBJEKTÍV ÉS EGYSZERŰ
Minden érv alátámasztott, nem már eleve eldöntetett, semleges Isten melletti/elleni érveket fog olvasni.

Alapvető szempontok, amiért úgy dönthetünk, hogy azt mondjuk: „nem mindegy, hogy van-e Isten, vagy nincs.”
Mindegyik szempont, saját sorsunkat és jövőnket érinti.

 


1. Ez a világ az emberek többsége számára nem túl szép.

Az emberi társadalmakban évente 55 millió ember hal éhen, a fejlődő országok nyomorognak (stb.) és ha a történelem borzalmain végig nézünk (rabszolgaság, a legkülönfélébb kegyetlenségek és igazságtalanságok stb.) azt kell mondjuk nem túl rózsás a helyzet.

De tegyük fel, hogy mi, éppen olyan körülmények között élünk, amikor minden rendben van:
egészségesek vagyunk, van pénzünk, jólétünk.
Nos, ha így van, azon kevesek közé tartozunk, akikből nem volt túl sok a történelem folyamán, de még így is igaz marad ránk az,
ami minden emberre igaz:

Minden emberi létre igaz tételek

(1) Az ember nem kérte az életet, akarata ellenére született;

(2) Olyan életet kapott a „sorstól”, amelyben a legelemibb lényegében hordozza a túlélés vágyát, akaratát és ösztönét.

(3) Mégis felfogja, hogy meg kell haljon.

(4) A „sors” ismét olyat szab rá, amit nem kért és nem akart.

 

 

 

 

 

 

 


E négy premisszából (premissza = a logikai következtetés előtagja) levonhatjuk azt a konklúziót (konklúzió = a logikai következtetés utótagja, vagyis maga a következtetés), hogy

az emberi lét nyomorúságos.

Még akkor is, ha mindenünk megvan, s pláne akkor, ha nincs. Az ember nyugodtan felteheti a kérdést: „ki kért az ilyen életből?” mert a „sors”, vagy ne adott volna létet az embernek, vagy ha már adott, akkor ne kellene felfognia, hogy milyen nyomorúságos az a lét, amibe beleszületett. De a kettő együtt, furcsa és szerencsétlen helyzet. Ebből az állapotból kínál kiutat Isten létezése; mármint akkor, ha tényleg létezik, és mint ígéri, örök életet ad az embernek. Megjegyzem Buddha is az emberi élet alap problémájának megoldását a szenvedésben határozta meg.


(Az „ígéret” alatt nem a Szentírás, jóllehet a Kinyilatkoztatás is ezt hirdeti, most inkább a logikai felismerés alapján járunk el:

(1) ha van egy erkölcsileg kiváló Isten, akkor ő teremtett engem;
(2) ha Ő teremtett, akkor Ő helyezte el bennem az örök élet vágyakozását is;
(3) ha egy erkölcsileg kiváló Isten elhelyezte bennem az örök élet vágyát, akkor – mivel erkölcsileg kiváló – nem csap be, hanem ki is elégíti azt, amelynek vágyakozására Ő inspirált.)
Röviden: ha van Isten, a fenti nyomorúság (a halál, és annak felfogása) megszűnik (megszűnhet).

2. De az emberi lét nem csak nyomorúságos, hanem értelmetlen is, ha nincsen Isten.

Mindaz, ami elmúlik, az idő végtelen horizontján majdnem semmi. Év milliárdok születésünk előtt, és évmilliárdok halálunk után; a két roppant nagy idő között pedig, egy szempillantás: ennyi az emberi élet, ha nincs Isten. Minden tettünk, tervünk, erényünk és célunk elvész, munkánkkal, alkotásainkkal, családunkkal, szeretteinkkel együtt.
Létünk nem csak nyomorult, de értelmetlen és hiábavaló is. Ha valakit nem vakít el az irracionális optimizmus, ezek előtt a tények előtt meg kell hajoljon. Mindazonáltal, ha van Isten, egészen más a helyzet. Akkor, valóban optimisták lehetünk: létezésünk nem szűnik meg e földi léttel. Attól, hogy van-e Isten, nem kevesebb függ tehát, mint hogy van, vagy nincs értelme az emberi életnek?


3. Mindazonáltal az emberi lét nem csak nyomorúságos
és értelmetlen, de legtöbbször boldogtalan is.

Általában csak sóvárogjuk a boldogságot, amely mintegy „előttünk fut”. Gyermekkorában azt mondja az ember: majd ha felnőtté válok,

Isten van, Isten nincs, Isten bizonyítása, Isten létezik vagy Isten nem létezik,Isten létezésének bizonyítása

Isten létezésének bizonyítása

boldog leszek; ifjú korában: majd ha megtalálom a páromat, és családot alapítok. Aztán: majd ha anyagilag megalapozom a családom életét. Stb. Általában mégis, csak kergetjük a boldogságot, s alig-alig érjük utol. De ha sikerül is, akkor sem teljesen, hanem viszonylagosan, töredezetten; inkább csak percekre, órákra, s nem évekre, évtizedekre.


Ráadásul, ha meggondoljuk, hogy a történelem teljes terjedelmében, és a jelenlegi kor földi lakosságának zömét illetően is igaz az, hogy túlnyomó többségében nyomorgó, éhező, nincstelen emberekből áll a világ, olyanokból, akik nagyon messze vannak a boldogságtól, s ha van bennünk egy csepp jóérzés, és éppen boldogok is vagyunk, örömünk akkor is, azonnal elillan. Ha nincs Isten, ezek az állapotok, nagy valószínűséggel így is maradnak.


Enyhe próbálkozások vannak ugyan, hogy megoldjuk globális problémáinkat, de az emberi önzés egyetemessége – ismerve civilizációnk történelmét és a jelenkor körülményeit – úgy tűnik, erősebbnek bizonyul. Mit tesz ilyenkor az ember? Általában eltereli figyelmét, és saját boldogságát keresi.
Ennek leggyakoribb módja, hogy különböző gyönyörökbe menekül.


Előbb-utóbb azonban jön a csömör, s a „boldogság” helyébe unalom, kiégettség, kedvetlenség, lelki tespedtség lép. Mire beköszönt az időskor (már akinek beköszönt), nem csak fizikailag, de lelkileg is elfáradunk, megöregszünk. Viszont, ha létezik Isten, egészen más a helyzet. A boldogság nem „szalad” előttünk. Nem kell habzsolnunk az életet, mint ami „mindjárt eltelik”. Nem kell, hogy gyönyörhajszolásba meneküljünk, mint ahogy az sem kell, hogy a boldogság, a halál tragédiájáról való figyelemelterelés technikájává alacsonyodjon. Ha van Isten, az embert nem sietteti semmi, hanem nyugodt lehet afelől, hogy egyszer – e földi élete után – boldog lesz, ráadásul hiánytalanul és örökké.


Persze itt felmerülhet, hogy „ez egy szép mese”.
Azonban ne feledjük, ez csak akkor „mese”, ha az ateizmusnak igaza van, és nincs Isten.
De hogy van-e, vagy nincs, azt most fogjuk megvizsgálni.
Hogyan mondhatnánk bármit is valamiről, amit még meg sem vizsgáltunk?

Azt gondolom, sehogy. Mindenesetre azt már most beláthatjuk, hogy ha van (vagy volna) Isten, aki örök életet,
és tökéletes boldogságot ad (vagy adna) az embernek (olyasmit, amire mindenki – vagy legalábbis a legtöbb ember vágyik)
akkor ez egy jobb állapot ránk nézve, mint ha nincs Isten, s így, akármelyik pillanatban megvan a halál esélye
(gondoljunk egy balesetre, vagy egy halálos betegségre).

 

Sőt, ha van Isten, ez nem csak, hogy jobb

 

állapot, de összehasonlíthatatlanul

 

jobb állapot!

Ha van esély arra, hogy Istenről kiderüljön, hogy esetleg létezik/létezhet, már ez az esély megéri a kutatást és a vizsgálódást. Erre kerül sor a következő részben pusztán tudományos logikai alapon a meglévő természeti törvények segítségével. A következő vizsgálódás a vallásosságtól teljesen mentes, tehát elég a tudományt ismerni/elismerni, érteni a végeredmény magától adódni fog.
Ezt végképpen ne keverjük és ne kezeljük politikai zsigerből – ehhez távolról sincs semmi köze.  
Biblia

Megállapítottuk, hogy az élet rossz és Istennel sokkal jobb lenne, de eddig ebből még semmi nem derült ki,
hogy van, vagy nincs Isten.
Az Igen ha van esély a létezésére, akkor azt nagyon megéri megvizsgálni a mai tudomány birtokában.

folytatása következik

2019. 05. 05. frissítése


Az alábbi okfejtésnek semmi köze a fentiekhez, de addig is “ha jobb nincs lehet akinek időlegesen megfelel. “
1, Ha nincs Isten és nem mellette döntök, ebből semmi gondom nem lesz soha!
2, Ha nincs Isten és én még is mellette döntök, abból sincs gond.
3, Ha lenne Isten és nem mellette döntök, akkor később Isten hitetlenségem miatt, lehet negatív következmény.
4, Ha lenne Isten és mellette is döntök, mindenkor minden teljesen rendben van! Biztonság érzetet ad.


Jó Isten a miénk is – A Jóisten kegyelmezzen nektek itt >>>

error: Content is protected !!