A jobboldal miért nem lehet keresztény
– a Fidesz főképp NEM!
Miután alább elolvasod
biztosan meggyőződsz, még ha ateista is vagy.

Jézus forradalmi mondásai, Jézus elpusztítja bűnös világuralmat, Jézus Krisztus hegyi beszéde

Miért engedte át a baloldal a kereszténységet
a jobboldalnak,
miközben abban van a programja!


Szinte hihetetlen, hogy a kereszténység az elnyomó, gőgös, zsarnoki jobboldal ideológiája, miközben a szamárháton közlekedő Jézus Krisztus antitézise mindannak, amit a jobboldal képvisel.

Jézus a plebejus forradalmiság legnagyobb alakja, a szeretet, a humanizmus, az emberi jogok, az emberi méltóság legnagyobb képviselője.

Nem a kommunista kiáltvány a baloldal politikai programja, hanem a Biblia, amelynek Istene az árvák, a szegények, az özvegyek Istene, minden zsarnokság ellensége, a jog és az igazság letéteményese.
Aki nemes ügyekért akar harcolni,

annak itt a példakép:


Jézus, a legnagyobb baloldali.

Jézus plebejus forradalmár volt, aki feldöntötte a pénzváltók asztalait, szembeszegült a zsarnokokkal, azt hirdette, hogy ne gyűjtsetek kincseket a földön. A szegényeknek prédikált, akiknek semmijük nem volt. Ötezer embernek volt összesen öt kenyere és két hala. Jézus Krisztus a világ legnagyobb forradalmára, legnagyobb humanistája, aki nemcsak hirdette az önfeláldozás, a jóság, a szeretet, a béke, az alázat, a szolidaritás, a gyengék támogatásának és felemelésének elveit, hanem fel is áldozta magát értük, minden emberért, a bűnösökért.

Jézus igaz követői pedig nem a képmutatók, a gazdagok és a hatalmasok, akik kívülről igaznak mutatják magukat, de belül gonoszok, hanem az őszinték, a nyomorultak, a nyíltak, a bátrak, akik elismerik az ő bűnös természetüket, nyomorúságukat, és megváltásra vágynak. Ők tudnak megtérni, ők tudnak igaz és nemes célokért küzdeni. Ez a mindenkori baloldaliság. Ellenfeleik a képmutató farizeusok, a pénzimádó hatalmasok.

De képmutatók soha nem tudnak megtérni, mert nem ismerik el, hogy vétkesek.
Mást kell mutatniuk. Nem tudnak másokat szolgálni, csak hatalmaskodni, és mások jogain taposni.


Jézus forradalmi mondásai, Jézus elpusztítja bűnös világuralmat, Jézus Krisztus hegyi beszéde

Jézus forradalmi mondásai, Jézus elpusztítja bűnös világuralmat,
Jézus Krisztus hegyi beszéde

A politikai baloldalnak szinte nincs programja, követhető és két mondatban elmondható ideológiája.
Miközben a Bibliát és a kereszténységet,
amely minden baloldali érték summázata, átengedte a jobboldalnak, Isten ellenségeinek.

Mert a vallásos jobboldal, a vallással összefonódó elnyomó államhatalom, az ördög politikai rendszere, akit a Biblia evilág fejedelmének mond. A Biblia ezt “babiloni rendszernek” nevezi, és Isten ellenségének mondja. Amit a Biblia értéknek nevez, azok forradalmi, baloldali értékek, s akkor is Isten oldalán állók a zsarnoki, elnyomó rendszerekkel szemben, ha a képviselői ateisták.

 

A történelem során a hamis egyház az arisztokrácia és az uralkodó osztály mellé állt, és elhitették, hogy ez a kereszténység. Ezért a baloldali forradalmak egyházellenesek, vallásellenesek lettek,
az ateistákat vonzották, miközben Isten oldalán harcoltak, s tudtukon kívül Isten használta őket.

 

Csak az egyházi reformerek, Krisztus igaz követői
(akik máglyán végezték, börtönökben, üldöztetve,
akik gyalog jártak, házról házra hirdetve az igazi evangéliumot, az igazi Krisztust, s a szegényeket pártfogoló Istent), ők járultak hozzá annak felismeréséhez, hogy Isten nem a gazdagok, hatalmasok, zsarnokok, törvénytaposók Istene.

 

Jézus Krisztus

aki istállóban született,

 

a fennálló zsarnoki rendszer

 

és a főpapok ellensége volt.

 

Az igazi kereszténység mindig a zsarnokság ellen volt, a hamis kereszténység ellen harcolt. A reformáció elindítója volt a felvilágosodásnak, a liberális jogállamnak. Jézus konkolyról és búzáról szóló példázata, amely tiltja az egyháznak és az államnak, hogy a konkolyt (a bűnt, az erkölcstelenséget) szaggassák az egyházon kívüli világban (mert a búzát is kiszaggatják vele), csírájában kérdőjelezi meg és semmisíti meg a “keresztény állam” ideológiáját, ami a vallásos jobboldali rendszerek alapja.


Jézus Krisztus programja így hangzott: “a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottokat”. Jézus Krisztus az üldözöttek, a jogfosztottak, elnyomottak Istene. Ő olyan vándorprédikátor volt, akit az elnyomó politikai hatalommal szövetségben álló főpapok üldöztek, végül közös erővel megöltek. Mi az, ha nem a szólásszabadság hirdetése, amit ő mondott és gyakorolt, s hogy nem tudták elhallgattatni, sem őt, sem később az apostolait.

A gazdag ifjúnak azt mondta, hogy ossza szét a vagyonát a szegények között. Az egyszerű nép tanítója volt, aki a kegyelemmel forradalmat hirdetett, a mózesi törvénnyel kevélykedő farizeusokkal szemben. A törvényt is Isten adta, de csak azért, hogy elvezessen a kegyelemhez, a hit törvényéhez. De a farizeusoknak az tetszik, hogy mások nyakába a törvény igáját tegyék, amihez ők nem nyúlnak egy ujjal sem. Ők szeretik megkövezni az embereket, de Jézus a porba írta a bűneiket. Nincs a földön még egy ember, aki így leleplezte volna és legyőzte volna a jobboldalinak ismert képmutató hazugságokat, mint Jézus.

 

Jézus forradalmi mondásai, Jézus elpusztítja bűnös világuralmat, Jézus Krisztus hegyi beszéde

Jézus forradalmi mondásai, Jézus elpusztítja bűnös világuralmat, Jézus hegyi beszéde

 

A politikai modell, ami ellen Jézus harcolt, az maga a mindenkori vallásos jobboldal. Ezért sokan azt hitték, hogy politikai megváltó lesz Izraelben, népi forradalmár. De Jézus először szellemi forradalmat hozott, csak amikor másodszor is megjelenik a földön, akkor szerzi meg a politikai hatalmat is. Létrehozza a földön az ezeréves királyságot, amely a történelem első baloldali királysága lesz, amelyet a “baloldali” elvek, amelyek bibliai elvek, az igazság fognak igazgatni. Megszűnik minden elnyomás, zsarnokság és kizsákmányolás. Ez minden baloldali politika célja.

Hihetetlen, hogy mégsem Jézus Krisztus, a kereszténység és az általa képviselt elvek a baloldal programja, hanem a jobboldal sajátította ki és hamisította meg a kereszténységet magának. Ezzel tartja gúzsba kötve és elnyomás alatt a nemzeteket. Pedig könnyű lenne felismerni, ki melyik oldalon áll. Jézus a képmutatók ellen beszélt, akik kívülről igaznak mutatják magukat, de belül tele vannak szennyel, mocsokkal. Mi más ez, mint a mindenkori jobboldal hamis vallásos képmutatóinak, a gonosz elnyomó hatalomnak a képe?

 Szimpla és aljas párt politikát csináltak Jézus idejében és
ma is Jézus Krisztus EMBER FELETTI hitvallásából.


Gazadag lett Jézus? NEM! Szemben a magyar jelen vezérkarral, akik kilopják a szemünket,
de keresztények, csak mert azt mondják.

Megvezetve egész magyar népet.

 

Bárhova tartozol a földi életben

TÖRTÉNELMI TÉNY a Jézus műve!

Ha ennek ellenére megtagadod,

– önmagadért Te felelsz.

Ebben a kérdésben nem lehetsz hű


pártokhoz, csak az igazsághoz.


Aki Jézus Krisztus.
– és az Ő szeretete. 

 

 

Láttunk már nagyobb képmutatókat, mint Orbán, Rogán, Szájer, Varga,
Novák, Szijjártó, Kósa és a most püspökké tett Balog?
Vagy Donald Trump és hívei? … és brutalitásaik?
Jézustól soha nem láthattál még hasonlót sem.


Micsoda torz tükörképe a valóságnak, hogy a magyar
“prófétai mozgalom”

egy heródesi zsarnok, Orbán Viktor

mellett prófétál, őt dicsőíti a többi neoprotestáns

gyülekezettel együtt, akitől aztán pénzt kap.

Ez mindennek a meggyalázása, ami a Bibliában van.

Jézus Krisztus a legnagyobb baloldali forradalmár, az igazi példakép – Tehát egy velejéig romlott jobboldali nem lehet 2. rész

 

error: Content is protected !!