Pénz Isten bálvány, Jézus szeret Téged, kapzsiság, mohóság, önzőség, egoista, törtető, értékrend, Jézus,

Pénz Isten bálvány, Jézus szeret Téged, kapzsiság, mohóság, önzőség, egoista, törtető, értékrend, Jézus,

Modern korunk bálványa…
Hivatalosan még nem, de gyakorlatilag igen! Szenté avattuk a pénzt. A pénzt bálványozzuk, istenítjük, gazsulázzuk, hajlongunk előtte és érte. Mit nekünk emberi és isteni kapcsolat, ha egyszer a szemünkkel csak a pénzt látjuk és nem figyelünk szívünk jaj-kiáltásaira. Óriási értékrend-változáson mentünk és megyünk át pillanatok alatt. De vajon helyes ez az út? Vajon hány családi, testvéri, szülői, házastársi, baráti, munkahelyi kapcsolat katasztrófája kell ahhoz, hogy felfigyeljünk ezekre a már égbekiáltó jelekre és ráeszméljünk: az élet egyetlen legfőbb célja a bármely emberi kapcsolatokon belül az igaz, őszinte, nyílt szeretet. Ezt nem csak Jézus, hanem minden kor (még a legsötétebb is!) szellemisége elismerte. Ma, ez a humanitásáról, az európaiságáról oly sokat emlegetett rendszerváltási korszak ne döbbentene rá az igazi értékre? Nézzünk körül kapcsolatainkban.


Azok vagy már tönkrementek, vagy már inognak. Csak az üzleti kapcsolat stabil, azt a pénz és a kapzsiság tartja fenn. Márpedig ha az egyes kapcsolatok vonzó értéke a pénz, akkor a társadalomé sem lehet más.

Pénz Isten bálvány, Jézus szeret Téged, kapzsiság, mohóság, önzőség, egoista, törtető, értékrend, Jézus,

Pénz Isten bálvány, Jézus szeret Téged, kapzsiság, mohóság, önzőség, egoista, törtető, értékrend, Jézus,

Ebből következik, hogy az ilyen ingoványos alapra épített kapcsolatokban az emberek süllyedni kezdenek, így óhatatlanul a társadalom is süllyedni fog. Mert ami kicsiben jelentkezik, az nagyban is, ami lent végbemegy, az fent is. Ez olyan természeti törvény, hogy bármely parlamenti, kormányfői törvényt elsöpör, mint ciklon a jól felépített házat. Ezt felelős kormányfők nem hagyhatják figyelmen kívül. Nem akarhatják, egy sokat szenvedett nép széthullását, egymásnak ellenséggé tételét. Az emberi kapcsolatokban hatalmas építő, vagy romboló erő van. Csak tőlünk függ, hogy bizalmat kölcsönözve egymás segítői, vagy elveszejtői leszünk. Közeli hozzátartozóm egész életében a munkáról beszélt és dolgozott. Halálos ágyán azonban már nem érdekelte a munka, a termés, a tegnap, a holnap, csak az, hogy a családja ott van-e körülötte, hogy számíthat-e utolsó óráiban a szeretetükre. Micsoda változás volt ez! Az élet egyszerű lényegének megértéséhez egy egész emberöltőnyi idő kevés volt. A sors kérlelhetetlenül pillanatok alatt világossá tette számára, és ebben a tudatban, szívében békével hunyt el.

Biztos, hogy ilyen drasztikus sorsfordító helyzet kell valamennyiünknek? Én biztos vagyok abban, hogy nem! Ezért emelem fel hangom a helyes, emberhez méltó értékrend kialakítására, ösztönzése érdekében. A pénz, eszköz legyen megélhetésünkhöz, és ne cél. A mindenkori kormány alapvető és fő feladata legyen olyan törvények, jogszabályok, rendeletek kialakítása, amely az emberek valóban egységben maradását segíti elő. Ellenkező esetben a mai állapotok, minden szintű emberi kapcsolatok további romlása garantáltan bekövetkezik, illetve folytatódik.

J.Dzs.Schwarcz
eredeti feltöltés 2011 Már 25