Orbán ajándéka hadüzenet a pápának is, Ferenc pápa Jézust állította az antikrisztusi Orbánnal szemben

Orbán ajándéka hadüzenet a pápának is, Ferenc pápa Jézust állította az antikrisztusi Orbánnal szemben

Nemcsak Orbánt tette helyére Ferenc pápa, hanem a középkori feudális katolicizmusban megrekedt magyar katolikus püspöki kart is, akik nagyjából Bayer Zsolt propagandista és a NER stílusában hiszik, hogy a krisztusi szeretetet és a keresztény hitet az elnyomó, gyűlölködő zsarnoksággal szembeállító katolikus egyházfő “egy demens vénember, aki alkalmatlan a posztjára, vagy gazember”. Ezzel szemben a pápa zártkörben leiskolázta, lepofozta a középkorban felejtődött demens magyar püspöki kart.

A Vatikán közzétette a pápa beszédét, amit zártkörben a magyar katolikus püspöki karhoz intézett. Ez hivatalos vatikáni állásfoglalásnak és utasításnak is tekinthető, amely a magyar katolikus egyházra nézve azzal is tisztában van, hogy kereszténység neve alatt mi zajlik Pesten.

Ezért az állam és az egyház összefonódása, az állami kereszténység képviselete és támogatása helyett a megváltásra, az evangélium örömhírére, a kereszténység valódi lényegére helyezte a hangsúlyt.

Óva intett, hogy a magyar katolikus egyház a gyökerek és a múlt értékeinek megőrzése ürügyén a középkorba térjen vissza. Ehelyett azt mondta, hogy a jövő felé kell nyitni, és a krisztusi szeretetet képviselni, hirdetni, és befogadni mindenkit, kihasználni a multikulturális társadalom előnyeit. Semmi nem áll távolabb a magyar katolikus egyháztól és a püspökeitől, mint ez.

Ferenc pápa leiskolázta a magyar püspökeit: “A püspöki szolgálat tehát nem arra szolgál, hogy egy múltbeli üzenetet ismételjünk, hanem az Evangélium örökké aktuális prófétai hangja Isten szent népének életében, a mai világ történései közepette.”

Érdemes a pápát szó szerint idézni, és érdemes a szövegét elolvasni:

“Legyetek az Evangélium hirdetői. Ne feledkezzünk el róla, hogy az Egyház életének középpontjában a Krisztussal való találkozás áll. Néha, főként amikor a minket körülvevő társadalom nem tűnik túl lelkesnek keresztény üzenetünk iránt, a kísértés abban áll, hogy bezárkózzunk az intézmények és struktúrák védelmébe. A ti országotokban manapság nagy változások zajlanak, amelyek általában egész Európát érintik. A hosszú időszak után, amelynek során nem volt szabad megvallani a hitet, a szabadság elnyerésével új kihívásokkal kell szembenézni egy olyan közegben, amelyben a szekularizáció egyre erősebb és egyre kevésbé érzik át az emberek az Isten iránti szomjúságot. Emlékezzünk rá: az élő víz forrása, amely mindig folyik és mindig képes eloltani a szomjat, nem más, mint Krisztus. A struktúrák, az intézmények, az Egyház jelenléte a társadalomban csak arra valók, hogy felébresszék az Isten iránti szomjúságot az emberekben, és elvigyék számukra az Evangélium élő vizét. Ezért a püspökök feladata elsősorban: nem a struktúrák bürokratikus irányítása, nem előjogok és előnyök keresése, hanem lángolóan szeressék az Evangéliumot, úgy, ahogyan van. Az örömhír tanúinak és hirdetőinek, az öröm terjesztőinek kell lennetek, atyai szívvel közel lenni a papokhoz és a szerzetesekhez, gyakorolva a meghallgatás művészetét. Ne féljetek tőle, hogy teret adjatok Isten Igéjének és hogy bevonjátok a munkába a világiakat: ezek is olyan csatornák lesznek, amelyeken keresztül a hit folyója újra megöntözi Magyarország földjét.

Második iránymutatásom: legyetek a testvéri szeretet tanúi. A ti országotok olyan terület, ahol régóta együtt élnek különböző népekből származó emberek. Különféle nemzetiségek, kisebbségek, vallási felekezetek, vándorlók alakították ezt az országot is multikulturális közeggé. Ugyanakkor nagy lehetőség arra, hogy megnyissuk a szívünket az Evangélium üzenetére: „Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket” (Jn 15,12).

A városotokat kettészelő hatalmas folyó fölött ível át a gyönyörű Lánchíd, amelyet egy gyenge kis fahíd helyén építettek, hogy összekösse Budát és Pestet. Ha azt akarjuk, hogy az Evangélium folyója elérje az emberek életét, és itt, Magyarországon is testvériesebb és szolidárisabb társadalom alakuljon ki, ahhoz az szükséges, hogy az Egyház a párbeszéd új hídjait építse….

Multikulturalizmusról, demokráciáról, a múlt helyett a jövőbe való tekintéstől, az állami kiváltságok és előjogok keresése helyett, a gyűlöletre és kirekesztésre épülő keresztényfasizmus helyett a krisztusi szeretet, az elfogadás, a befogadás, az emberekhez való közelség és az evangélium középpontba állítását hangsúlyozta. Ez azt is jelenti, hogy a magyar püspöki kar ennek ellentétét teszi és képviseli.

Ha csak egy kicsit megváltozna a magyar katolikus egyház a Ferenc pápa által képviselt irányba, és nem a horthyzmus, az antiszemitizmus, Orbán keresztényfasiszta államának támogatója lenne, hanem az evangélium hirdetője, a krisztusi szeretet képviselője, amely nem az állammal üldöztetné az embereket, már megérte ez a villámlátogatás Orbán fasiszta rendszerében.

error: Content is protected !!