bűnözés, csalás, embertelenség, hazugság, korrupciókMinden józan észt meghaladó rémisztő irányvonal van folyamatban. Országos bűnözés, betörések, lopások, erőszak, korrupció, szegénység, munkanélküliség minimálbéren juttatott jövedelmek, hontalanok, és ezeknek az embertelen társadalmi megnyilvánulásoknak nincs se vége csak hossza…,melyek nagyobbak, mint valaha voltak és a kilátások nem csak, hogy nem kecsegtetők, de a lejtős tendencia tovább folytatódik.

A korrupció olyan soha nem látott méreteket öltött, mely a rendőrségen keresztül egészen a felső politikusi szféráig terjed. Ha mindegyik ismert pártban vannak korrupció gyanús vezetők, sőt miniszterek, államtitkárok vajon hihető-e az állampolgároknak, hogy valóban a pártok egymással szemben (a látszat határozott ellenzék) valós határozottsággal föllép. Logikus, hogyha mindkét fél zsarolható, ezért jobb a békesség címén engednek. Vagyis nem történik meg az ügyek tisztázása, rendezése, ami táptalaja a végeláthatatlan további vissza éléseknek, korrupciónak. Kéz kezet mos politika folytatódik. Másfelől, a szinte mindennapos ha minden vádaskodás alaptalan, melyet tudvalevő politikusok gerjesztenek, enyhe kifejezéssel élve arcátlan módja a politizálásnak,
ország kiárusítása, milliárdos visszaélések, csalások, munkanélküliség, elszegényedés, elviselhetetlen adóterhek, megfizethetetlen árak, vég nélküli korrupciók.
Mindezek a jelenlegi hatalom jelenléte mellett az ellenzék látszatfellépései mellett történik.
Kikben reméli a változást?
Melyik kevéssé rosszat válassza?
Nincs választása! – ezért változtasson és válasszon egy ideálisabb pártot.

 

AZ IDEÁLIS PÁRT NEM csak POLITIZÁL!
Hanem cselekszik!

VÉGRE GARANCIÁT A HATALMASKODÓKTÓL.
Ha Te hitelt veszel fel, mindenféle biztosíték, fedezet kell, hogy megkapjad, a hitelt. Ugyanezt elvárjuk a a politikusoktól. A felelőtlen ígérgetéseknek legyen vége.
MI MEG NŐJÜNK FÖL!

NE A PÁRTODRA SZAVAZZ, HANEM A PROGRAMRA!!!!!
…és követeld meg a program végre hajtását.Nem teljesen mindegy ki teszi Neked jót, csak végre tenné!

– Mindenek előtt ideológiai és eszmerendszer mentes összefogást. Ez az egyetlen alapvető elgondolás, mely a magyar állampolgárok egységét megteremtheti.
– Azt, hogy saját hazánkban ne válhassunk másod és sokad rendű állampolgárokká azáltal, hogy egoista törtetők érvényesülhetnek.
– Több millió állampolgár sorsa alig egy-két tucat politikus akarnokságától függ.
– Azt, hogy a politikai életbe becsületes és tisztességes képviselet legyen.
– Azt, hogy a nemzetgazdaság gerincét alkotó kis- és középvállalkozások elérhető és kedvező pénzügyi feltételeket kapjanak /elsőrendű követelmény az adóterhek drasztikus csökkentése! –elérhető hitel feltételeket, teljesíthető kamatokat!
– Nem tudja elfogadni a rendőrség tehetetlenségét a maffiabűnözéssel, a korrupcióval és a terjedő erőszakos bűncselekményekkel szemben.
– Azt, hogy a nyugati árakhoz ne keleti bérek kapcsolódjanak.


MIT NEM AKAR EGY IDEÁLIS PÁRT !

– Azt, hogy olyan társadalomban éljünk, mely önös pártérdekekből gazdasági, politikai, vagyoni, nemzeti megosztottságra, gyűlölködésre sarkalljon.
– Azt, hogy a tudatos munkahelyrombolás (leépítés) állami asszisztencia mellett kerülhessen végrehajtásra.
– A javak ne ellenőrizhetetlenül, vagy éppen állami segédlettel kerülhessenek idegen és magánkézbe.– Azt, hogy érdemtelen (vagy mondva csinált!) szolgáltatásokért, jogi trükkökkel (törvényesen!!) milliókat, milliárdokat vonhassanak el.
– Azt, hogy egyes embercsoportokat (falu, város, etnikumok, stb…)politikai érdekek miatt egymás ellen kijátszanak.
– A szellemi tőke ésszerűtlen kiáramlását.
– A termelő üzemek, szolgáltatások, energiatermelés, és a föld idegen tulajdonba adásával hazátlanná tegyenek tízmillió magyar állampolgárt.
– Azt., hogy a kontra szelektált és a rendszerváltással létrejött “ elit” korlátlan egoizmusa és diktatúrába tartó hatalom vágya megvalósulhasson, aminek következménye a kíméletlen kiszolgáltatottság.
– Azt, hogy érdemtelen, vagy mondva csinált szolgálatért, vagy szolgáltatásért milliókat, milliárdokat vonhassanak el az állampolgárok jogos igényeinek támogatásától.
– Azt, hogy a termelés, a feldolgozás, az értékesítés /piac/ egysége széthulljon és kalandorok, maffiák vegyék hatalmukba ezen területek feladatainak szervezését, irányítását.
– Azt, hogy az állam rossz tulajdonosi tisztviselői minden felelősségtől mentesen helyükön maradjanak.

Ne támogasson egy pártot, amelyik azt akarja:
-hogy ők döntsenek az Ön sorsa felett
-hogy soha ne az Ön érdekei, hanem pártideológiai szempontok legyenek fontosak a végrehajtásban.
-hogy a politikai pártok jelenlegi túl hatalma állandósuljon, s ezáltal Ön akaratlanul is a demokráciában diktatúrát hoz létre.
-hogy, a jogállam csak a gazdasági és politikai hatalom
birtokosainak jogait biztosítsa, és esély egyenlőség végképp ne legyen.
-hogy mellébeszélésekre, hazugságokra épült társadalomban éljen.
-hogy hazánk a banánköztársaságok sorába süllyedjen, a
szegénység, a munkanélküliség megoldatlan maradjon
-hogy a vég nélküli bűnözés, korrupció elterjedése miatt állandó félelemben kiszolgáltatottságban keljen élnie.
-hogy, mindaz természetes és megengedett legyen az elit számára, ami többségünkben megütközést vált ki, mert az elfogadott erkölcsi normák fatális megsértését jelenti.

.. és még sok olyan földi jó, amiről önként és dalolva mondtunk le, hogy a hatalom a demokráciában, diktatúrát játszhasson.
A diktatúrát, olyan selyem pántlikás csomagban öltözteti, hogy észre sem vesszük.
Az nem demokrácia, aki négyévenként kíváncsi rám, hogy rá ikszeljek! Az nem a népet képviseli, aki klienseket gyűjt. Senki ne legyen még kliens sem, mert később megbánja magát erre már számtalan történelmi példa szolgált bizonyítékul.

Tehát az egész rövid időn belül vált utópisztikussá anélkül, hogy egy picit legalább megízlelhettük, volna a jólét, vagy legalábbis a jobb léti állam kosarát.

J.Dzs.Schwarcz

error: Content is protected !!