Orbán Viktor magyar Nemzet

Tusnádfürdő nincs. Kötcse sincs. Tranzit sincs. Járvány van…
Marad hát az írás – kezdi a kormányfő Magyar Nemzetben.

A kormányfő megkezdte a választási kampányt.
Az a kérdés fekszi meg a gyomrunkat: miért nem látja már be, hogy politikai filozófusnak gyenge?
Igaz, épp ezekben a hetekben rombolja le kormányzóképességének mítoszát is, és a gondolatvilága sem evilági.


Csak a nóta a régi: az illiberális jelzőbe csomagolt, kereszténydemokrata, nemzeti gondolat, a küzdelem a szellemi szuverenitásért és intellektuális szabadságért. Az ellenség a régi fantom – tíz év kormányzás után még mire föl?! -,
„a libernyák doktrína, a demokráciafölfogás, Európa- és Nyugat-értelmezés kalodája”.
Lázad a  járőröző libernyák határőrök ellen, a haldokló Nyugat ellen, amelynek “gyomra összerándul a nacionalizmus dicséretétől”.
Itt a szerző világa kétfelé hasad: a liberális szellemi elnyomásra és a nemzeti lázadásra, amely felismerte: a liberalizmus királya meztelen.
Mert a „demokrácia nem csak liberális lehet.
Akik azt állítják, hogy a hatalmi ágak szétválasztását, a polgári és a politikai szabadságjogokat, a magántulajdon védelmét és a korlátok közé terelt kormányzást, vagyis a jog uralmát, jogállamot a liberalizmus szellemi keretei között lehet csak elgondolni és csak a liberális demokrácia eszközével lehet megvalósítani, azok tévednek”.

Nem tévedünk. Ennek ellenkezőjét az orbáni  hatalom tíz évének nem sikerült bizonyítania.

Orbán Viktor magyar Nemzet

Orbán Viktor magyar Nemzet

Mást nem látunk, csak kormányzati túlhatalmat, a demokrácia felszámolását, egy nacionalizmusba öltöztetett, autoriter politikai-gazdasági hatalom kiépülését. Azt, hogy a nyugat „morális imperializmusa” által 1989-ben felszabadított köztársasága autokrata rendszerré lett a hajdani libernyák nemzedék kezében.

Agyába befészkelte magát a magyar „alkotmányos fensőbbségtudat”, amely a Kárpát-medence országainak vezetésére predesztinálja, lehetőleg a libernyák Brüsszel és az Európai Parlament nélkül. Azok ellen.

Két világ feszül hát egymásnak.
Az orbáni kereszténydemokratának álcázott szellemi rendszer és a – szerinte – liberális világkép, ami miatt a Nyugat elvesztette vonzerejét Közép-Európa szemében.
“Az ellenzéki oldalon a Jobbiktól az LMP-ig mindenki bedarálva és betöltve, mint a kolbász” – mondja Orbán, aki mégis félni látszik attól a kolbásztól, amit az ő politikai taktikái töltöttek meg.

“Itt az ideje szedelőzködni, hogy a megfelelő pillanatban kilovagolhassunk.” 
Mindent értünk, amennyit csak ebből érteni lehet. De ha elfogadjuk, amit a kormányfő gondol, s vele együtt megtagadjuk a felvilágosodást és az azóta eltelt évszázadokat, a zsidó-keresztény kultúrából kinőtt politikai gondolkodást, annak gyakorlatát, a parlamentáris demokráciát, akkor mi a fenét keresünk még az európai közösségben?
És viszont: miért tűri meg az EU? Orbán lovagol kifelé Európából. Csak úgy porzik az út a nyomában. 


Inzultálós ívek átadása kormányfőnek + videó Hadházy Ákos

error: Content is protected !!