vegtelen-emberi-ostobasag-vegtelen-vilagegyetem2

végtelen emberi ostobaság végtelen világegyetem

SEMMILYEN REFORM, NEM HOZ HELYRE SEMMIT!
Nem reform kell, amit a politikusok hirdetnek már évszázadok óta, hanem teljes TUDAT átalakulás a normális emberi, emberséges élet -hez. Ma már az emberiség olyan mély ponton van, hogy nem gazdasági, technikai, politikai újítások, barkácsolások kellenek, hanem maga az emberiség, mint alkotó romlott el, annak önátalakulása szükséges. Ezután, amikor a politikusok ismét reformot említenek, hirdetve, hogy jobb lesz az életed, legjobb esetben is, csak anyagi téren lehet jobb, – bár ezt sem tapasztaltam 50 év alatt. /Az anyagi helyzetem jobb lett, de nem a politikának köszönhetően. A politikai intézkedések, csak nehezítő körülményekként játszottak szerepet az életemben. Tehát, mivel tudati átalakulásra van szükség, ahhoz meg a politikusoknak is arra lenne szükség, ezért komoly változás az életünkben nem történik meg sohasem, mert arra ők végképpen képtelenek hatalom mániájuk okán.
A politikus az egy olyan madárféle, aki képtelen ilyen szellemi, lelki megújhodásra legalábbis 2000 év ezt igazolja. Ez a kapitalista rendszer a feudalizmusnak a reform megfelelője. Vidéken ott vannak a

végtelen emberi ostobaság végtelen világegyetem

végtelen emberi ostobaság végtelen világegyetem

nagybirtokok, a városokban a vállalatok élén a tőkések állnak, mint kizsákmányolók. Csak a nevek, címkék változtak a tartalom maradt.

Most ugye tulajdonosnak nevezzük, az említett “csúf” bár az igaz tartalmat jelentő szó helyett. Mire

alapozom? Miért nem vagy anyagilag a közelükben sem. Általunk tesznek szert olyan bevételekre, amivel gigantikus méretű mamutvállalatokká fejlődnek. Most versenyezz a szabad piacon velük:) Aki bemagyarázza a piaci verseny fogalmát erre az állapotra, az bolond, vagy bolondít.Azt hiszed nem lehet korrekt megoldást találni? Rövidesen arról is írok.
Tehát, ha a politikus reformot hirdet, hogy Neked jobb lesz nyugodtan legyinthetsz megint semmi nem változik a lényeg szintjén. A sok végeláthatatlan reformmal már tele van a padlása szerintem, minden normális embernek. Te továbbra is gürizhetsz, ők meg látszólagos „fontos” munkát végeznek. A pénzt tologatják a különféle érdekcsoportok között, ritkán a szükséges helyre!


MI ÉRTELME???

A helyzet ma rosszabb Az életben nem fogom megtudni, megérteni, /már előre látom/, hogy mi értelme egymást leépíteni, terrorizálni, egymáson uralkodni. Ahol két ember összegyűlik, ott már az egyik uralkodni akar és fog is. Nem meg beszéljük a dolgainkat, hanem egymásra erőltetjük. Hatalmi függőségekben sohasem lehet kompromisszumokról beszélni. Ez az akaratosság, az uralkodás, hatalom mánia, a végtelen kapzsiság, ami miatt már az egész földre nézve, és önmagunkra is életveszélyesek vagyunk. Nem Amerikán múlott, hogy nem tört ki a harmadik világháború. Emlékezzünk, Jugoszlávia, Irak, Afganisztán lerohanására.
Egyetlen terrorista Osama Bin Laden elfogásáért tett óriási és eredménytelen háborús őrültségére. Számtalan ember halt meg értelmetlenül, kivéve a célpontot. Kérdem én, hogyan lehet Amerika ennyire önző, hogy csak a saját sérelmét nézve kockáztassa az egész világ emberiségét? Az „értelmes civilizált” világ asszisztált mindehhez. A mérlegen volt 6000 ember és 6 milliárd sorsa!! Egy ember is sok fájdalmat hagy hátra, de a 6 milliárd után nem marad semmi. A számok magukért beszélnek. Gondolkodni kellene végre a vezetőknek. Hogy az emberek mennyire nem képesek semmi kompromisszumokra, lásd a végtelenségnek tűnő vietnami háborút, és az izraelit. A vietnami, de izraeli háború maximálisan azt mutatja, hogy az ember mennyire örült. Ahelyett, hogy értelmes emberek módjára leülnének és elfelejtve, mi volt eddig, egymás teljes kiirtására törekednek. Kezdetekben, amit a történelembe tanultunk, még valahogy elfogadtuk, hogy voltak háborúk. Valamikor volt ilyen kor, és örüljünk, hogy mi más korban élünk. Persze olvastunk a Vietnam Amerika háborúról, de nem éreztem ennek, sem jelenbeli sem jövőbeni útját. Ma már látom is. Más részt persze fiatalok révén fontosabb dolgaink voltak, nem is igazán akartuk érteni, csak bemagoltuk az ember történelmi őrületeit. Megtanultuk, de nem tanultunk belőle semmit!

VILÁGRENDSZEREK FEGYVERREL AKARNAK BÉKÉT

Szelíd eszközökkel valósítjuk meg a szelídséget.”
Ugye mindenki a politikusok kivételével tökéletesen tisztában van a békéhez vezető út lehetőségeivel.

Megjegyzem a magánéletünkben mi is megfeledkezünk ezekről, ezért vannak a konfliktusaink.
Micsoda ostobaság és vakság kell ős eredetű, évezredes emberi törvények fel nem ismeréséhez!Mikor ébred fel az ember, a békéért nem harcolni kell, csak le tenni a fegyvert! És szólnak a “jó politikusok” a hazáért harcolni kell. Első óriási hiba, hiszen ha a hazáért minden nemzet harcolna az világháború! Ami ebből következne ma, az pedig a világ vége. Tehát értelmes szólam? NEM!! Másodszor a hazáért élni kell és nem meghalni. Ez az értelmes gondolat. Halott emberekkel nem lehet új világot építeni. Mennyi végtelen ész érv, tiszta szív kell, hogy megértsék a vezetők, ne küldjék fiaikat háborúban. A nép ne támogasson, olyan vezetőt, aki ilyenre buzdít, mert Ő ugyanolyan lesz, mint vezetője. Mindenki gyilkos és nem hős, aki embereket gyilkol, erre nincs felmentő ok senki részére! Lehet gyártani politikai ideológiát, szép fantasztikus álszent süketelést, /amire rendkívüli képességeink vannak/ ,de ettől még és ennek ellenére is egymás gyilkosai vagyunk. Ez Isteni törvény, és ez a karma törvénye is. Ez az ok-okozat törvénye is. Ez Világegyetemes törvény.


ISTEN, CSAK TÍZ PARANCSOLATOT ADOTT NEKÜNK!

végtelen emberi ostobaság végtelen világegyetem Jezus Krisztus Jesus Christ szeretet isten fia

végtelen emberi ostobaság végtelen világegyetem Jezus Krisztus Jesus Christ szeretet isten fia

Ezt a pár alapvető saját érdekünket védő útmutatást, szinte mind naponta szegjük meg. Akkor a politikusok miért várják el, ha ők Isteni parancsolatot semmibe vesznek, hogy az Ő több ezernyi törvényeiket bárki is betartsa. Ha tízet nem tudunk, ezreket meg nem lehet, mivel megjegyezni sem lehet!!! Ezért szakosodtak erre külön szakemberek nem de? Tedd le a fegyvert ember! Ne harcolj, ne veszekedj, verekedj, főképpen ne ölj. Minden frusztrációd visszahat önmagadra. Küzdeni és minden akarati formációt meg tanultunk, meg kellene tanulni az ezzel járó feszülést elengedni, mert csak a békés ember képes a béke törekvésére is. A mai izgága, türelmetlen, végletekig ingerült elmerendszerünkkel, csak ártani vagyunk képesek. MIÉRT IS? Mert elengedted a haragod, a frusztrációd. Amíg harcot folytatsz mással, egyúttal magaddal is azt teszed folyamatosan. Engedd el magadat, dobd el a fegyvert, ne viaskodj mindig, mint egy kakas és BÉKE VAN. Ilyen egyszerű. Ezt a teljesen egyszerű, ésszerű cselekvést nem tudjuk meg tenni. Csak így lehet emberi módon élni és egyáltalán élni. A politikusok persze az érdekeik miatt, azt nem akarják elérni, hogy békés legyél, mivel a békés ember jobban figyel, hamarabb észreveszi, ha nem jól érzi magát és tudatosabb is. Nagyon hamar rájön, amit a politikusok csinálnak. Már rég túlmutat a cirkuszon, amit a nagy költő mondott, mely elég a népnek. Ma már abszolút lehetetlen helyzetet kell teremteni, teljesen sakkban tartani a népet, hogy rettegjen a nép, mert tudják, hogy kezd kinyílni a szeme. A sok tudatos ember összefog egy bizonyos kritikus tömegnél, ahol erőt érez magában és megállíthatatlan lesz. Nem fognak háborúzni, ha ők tudatosak, mégis ellenállhatatlanok lesznek. …és ettől tartanak a politikusok. Már a történelemben többször volt, olyan

Fenti idézettekről érdekességképen:
Einstein 1879 Németország, élt: Svájcban USA-ban elméleti fizikus
Nietzshe 1844 Németország filozófus
Szentgyörgyi 1893 Magyarország orvos, biológus.
Selye 1907 Magyarország orvos belgyógyász
Jézus 2000 éve született Judea-ban /Izrael/ a Szeretet igéjét hirdető Messiás.
Buddha Jézus előtt 400 évvel Indiában. A buddhizmus legismertebb nagysága, aki megvilágosodott.

Különböző nevek, országok, különböző életpályák kiemelkedő ismerői, akiknek mai nap is ismerősen csengenek a neveik, az állás pontjuk azonosságot mutat. Einstein, Szentgyörgyi, Selye Nobel díjas tudósok. Keresztényi szempontból Jézus felülemelkedik a Nobel díjasokon is. Megjegyzem, a tanításai szerint mindenki fölé, még, akik ateisták, de nem fanatisták, ők is el kell ismerjék Nagyszerűségét.

Ha ilyen nagyságok ostobának, őrültnek, kegyetlennek, bűnösöknek látták az emberiséget, akkor afelől nem lehet kétségünk mai napig sem, hogy meglátásuk mai nap még indokoltabb a megállapításaik. A szemellenzős mellé beszélés helyett, le kellene vonni a konzekvenciákat, fel és beismerni vétkeinket, tudatlanságunkat, fatális értékrend tévesztésünket. Sőt, ha lehet fenti negatív kifejezések mindinkább jellemeznek, felerősödtek és tovább erősödnek. És ennek már nem lesz vége, míg saját magunkat végképp el nem töröljük a Föld felszínéről.

J.Dzs.Schwarcz

error: Content is protected !!