Amerikának is nemzeti érdeke, hogy világszerte erősödjön a jogállam

Amerikának is nemzeti érdeke, hogy világszerte erősödjön a jogállam

Blinken arra ösztökéli a külföldön dolgozó amerikai apparátust, hogy az tartson rendszeres kapcsolatot a jogvédőkkel, a civil társadalom képviselőivel, különösen ott, ahol veszélyben van a jogállam.

PoliticoAz új amerikai kormányzat kiemelt feladatának tekinti az emberi jogok és a demokrácia támogatását a világban, így olyan országokban is, amelyek Washington szövetségesének számítanak. Erről a külügyminiszter körtáviratban tájékoztatta az USA összes nagykövetségét.

Azaz Blinken be akarja váltani Biden választási ígéretét, egyben szakít az előző vezetés gyakorlatával, amely a barátinak tekintett rendszerek esetében nem forszírozta annyira a jogállamiságot.

Az üzenet rámutat, hogy nem szabad elhallgatni az amerikai demokrácia hiányosságait sem, mert ezek után senki sem mondhatja azt, hogy az Egyesült Államok söpörjön csak a saját portája előtt, amivel nyilvánvalóan Oroszországra és Kínára célzott.

A globális kiállás a demokrácia és az emberi jogok mellett nem áll ellentétben Amerika nemzeti érdekeivel, illetve biztonságával. Sőt, mindkettőre csak kedvezően hat, ha világszerte védelmet kap és erősödik a jogállam.

Az útmutatás felsorolja, hogy segíteni kell a reformpárti erőket a stratégiailag fontos országokban. A polgárok rendelkezésére kell bocsátani olyan eszközöket, amelyekkel kivédhetik az illegális megfigyeléseket. Egyben lehetővé kell tenni, hogy hozzájussanak a szükséges információkhoz. Küzdeni kell a korrupció ellen és meg kell akadályozni, hogy a külföldi biztonsági erők visszaéljenek hatalmukkal.

Még olyan kormányok esetében is, amelyek amerikai fegyvereket kapnak. Blinken rámutat, hogy a demokráciát világszerte támadások érik a populista és tekintélyelvű erők részéről. Ám egyben leszögezi, hogy az USA nem kér többet a partnerektől, mint amennyit saját magától.

Vagyis elismeri a saját gyengéit. Ugyanakkor jelezte, hogy nem lesz egyszerű összeegyeztetni a rengetegféle amerikai törekvést azzal a ténnyel, hogy bizonyos szövetségesek megszegik a törvényeket, sőt, egyenesen diktatúrák.

De ettől még nyíltan közölni kell velük az amerikai aggályokat és meg kell próbálni nyomást gyakorolni rájuk, hogy őrizzék meg a demokráciát és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Lehet, hogy egyes esetekben lazítani kell a szorításon, nehogy szakadás következzen be a kapcsolatokban, de ettől még szóba kell hozni az aggályokat – mutat rá a levél. A State Department illetékesei elárulták, hogy esetről esetre döntik majd el, melyik a legjobb taktika.

De a miniszter mindenképpen arra ösztökéli a külföldön dolgozó apparátust, hogy az tartson rendszeres kapcsolatot a jogvédőkkel, a civil társadalom képviselőivel, különösen ott, ahol veszélyben van a jogállam.

A retorzió terjedhet a katonai segélyek leállításától egészen addig, hogy a vétkeseket kitiltják az Egyesült Államokból.
Egyébként Blinken azt ígéri, hogy a részletekről hamarosan újabb távirat megy a misszióknak. 


Von der Leyen cselekedjen: zárja el az EU a pénzcsapot! – pl. a demokrácia, a jogállamiság ellenesek elől

error: Content is protected !!