Tényekkel alátámasztott lélektani kapcsolat mutatható ki a függőség és a személyiség között. H..J. Eynsenck nevéhez köthető a legnagyobb hatást keltett biológiai elmélet. Eynsenck és Eaves (1980) egyetértettek abban, hogy létezik egyfajta genetikai háttér, amely kedvez a függőségek kialakulásának.
      Számos kutatást áttekintő meta-analízis (Marks 1998) megállapította, hogy a dohányosok nemdohányzókkal összehasonlítva:magasabb neurózis pontszámmal rendelkeznek- különösen az erős dohányosokra jellemzően
gyakoribbak köztük a szorongáshoz társuló rendellenességek
-esetükben feltételezhető a szocializáció zavara

– gyakrabban származnak problémás családból, több köztük a kamaszkori lázadó
-ugyancsak náluk nagyobb valószínűséggel károsodik az impulzuskontroll
– körükben több a kockázatkereső egyén.

Montreali, alacsony életszínvonalon élő, 14-16 éves fiúk körében kilenc éven keresztül folytatott prospektív vizsgálat (Dobkin és mtsai 1997) is hasonló eredményekre jutott. Nem meglepően a szorongó, sérülékeny karakterű fiúk között volt a legmagasabb a naponta elszívott cigaretták száma.
 

A végeredményeket összefoglalva, a dohányos személyiség legjellegzetesebb tulajdonsága a magas fokú szorongás, amelyet a dohányzás- dohányosok beszámolói alapján- hatékonyan csökkent, használóját ezáltal téve a rabjává. Kiemelt jelentőségű a szocializáció szerepe, mivel a dohányzás általában serdülőkorban kezdődik, abban az életkorban amikor a fejlődő személyiség korábbi meghatározó normái átértékelődnek. A fejlődés e sérülékeny szakaszában a szülői normák helyett a meghatározó ismerősök, példaképek viselkedésének idealizációja figyelhető meg.

A szülőkkel való inadekvát kommunikáció, a biztonságérzetet nem adó családi háttér elősegíti a normaszegő, deviáns csoportok felé fordulást. Körükben pedig kimutathatóan magasabb a dohányosok száma, így a dohányzás nem csak a bizonytalanság érzetéből fakadó szorongás csökkentése miatt, hanem az új magatartásminták elérését motiváló szociális interakciók következtében is fokozottan veszélyezteti a lázadó tinédzsert.

 

Forrás:

Dohányzás émelygő kezdet, borzalmas vég

error: Content is protected !!