Nőnap, Nőnap virágok, nőnap versek, nőnap mikor van, nőnap eredete, Nemzetközi nőnap, története.

 

 

A nőnap eredetileg a mai virágos,
kedveskedős megemlékezéssel
szemben munkásmozgalmi eredetű,

harcos, a nők egyenjogúságával
és szabad munkavállalásával kapcsolatos
demonstratív nap volt.

A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amely 1917-ben Amerikából indult.
Magyarországon 1948 óta minden év március 8-án tartják a nőnapot. A nemzetközi nőnapot az ENSZ is a világnapok közt tartja számon.


Nemzetközi Nőnap eredete
, története
Mikor volt az első nőnap, hol kezdődött

1857-ben New Yorkban negyvenezer textil- és konfekcióipari munkásnő lépett sztrájkba a béregyenlőségért és a munkaidő csökkentésért.
Manapság a különféle civil szervezetek ezen a napon világszerte, a nők elleni erőszak, a nőket érő családon belüli erőszak,
a munkahelyi szexuális zaklatás, a prostitúció és az egyéb, a nők ellen elkövetett erőszak formái elleni tiltakozásuknak is hangot adnak.
Nőnap, Nőnap virágok, nőnap versek, nőnap mikor van, nőnap eredete, Nemzetközi nőnap, története.

A nemzetközi nőnap létrehozói szerint az egyszerű, de mégis történelmet alakító nők napja, ami a nők évszázados küzdelmét eleveníti fel, melyet az egyenlő jogokért és lehetőségekért vívtak.
Az első március 8-hoz kötődő esemény 1857-ben történt, amikor március 8-án emberibb munkafeltételeket és magasabb fizetést követelő textilipari nődolgozók tüntettek New York utcáin.
A nemzetközi munkásmozgalom fejlődésével a nők emancipációjának kérdése is egyre inkább előtérbe került: 1866. szeptember 3. és 8. között az I. Internacionálé (hivatalosan: Nemzetközi Munkásszövetség) első kongresszusán határozatot fogadtak el a nők hivatásszerű munkavégzéséről.

Ez a határozat annak az évezredes sztereotípiának kívánt véget vetni, mely szerint a nők helye kizárólag otthon van. Az 1889. július 14-én kezdődő II. Internacionálé alakuló közgyűlésén Clara Zetkin beszédében hirdette a nők jogát a munkához, az anyák és gyerekek védelmét és a nők széles körű részvételét az országos és nemzetközi eseményekben.


Első nemzeti nőnapot 1909-ben az Egyesült Államokban tartották meg,
február utolsó vasárnapjára, 28-ára igazítva.

A II. Internacionálé VIII. kongresszusán 1910. határoztak arról, hogy a nők választójogának kivívása érdekében nemzetközileg is nőnapot tartanak.
A határozatot a kongresszus elfogadta, de a megemlékezés pontos dátumáról nem született döntés.
1917. március 8-án Oroszországban nők tüntettek kenyérért és békéért. Négy nappal később – nem közvetlenül ennek a tüntetésnek a hatására
Miklós cár lemondott, s polgári kormány alakult, mely szavazójogot biztosított a nőknek.
Ezzel vált véglegessé a nőnap dátuma is, mely a világ legtöbb országában március 8-a.

A nőnap Magyarországon

Magyarország az  első nőnapi felhíváshoz először 1913-ban csatlakozott, amikor az Országos Nőszervező Bizottság röplapokat osztott.
A következő évben, 1914-ben már országszerte rendezvényeket szerveztek.
A Rákosi-korszakban a nőnap ünneplése kötelezővé vált, és az eredetileg különböző időpontokban rendezett nőnapot 1948-tól
szovjet mintára március 8-án tartották meg.
A rendszerváltás után a nőnap Magyarországon is elvesztette eredeti munkásmozgalmi hangulatát, helyette a virágajándékozás dominál.Nőnap története>>

Kormányzati nőnapi köszöntő (eredeti és speciál forma)>>

Valentin napi szerelmes idézetek>>

Mikor van nőnap>>Nőnapra jellemző képek, az élharcosok is láthatók

Nőmozgalmak elindítói Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, amiből lett a mai Nőnap.

Nőnap, Nőnap virágok, nőnap versek, nőnap mikor van, nőnap eredete, Nemzetközi nőnap története.


Nőnapi ünnep, nőnap eredete Nőmozgalmak elindítói

Nőnap, Nőnap virágok, nőnap versek, nőnap mikor van, nőnap eredete, Nemzetközi nőnap, története.

Nőnap virágok, nőnap eredete, Nemzetközi nőnap, története.

Nőnap, Nőnap virágok, nőnap versek, nőnap mikor van, nőnap eredete, Nemzetközi nőnap, története.

Nőnap virágok, nőnap eredete, Nemzetközi nőnap, története.


Nőnap, Nőnap virágok, nőnap versek, nőnap mikor van, nőnap eredete, Nemzetközi nőnap, története.

Nőnap virágok, nőnap eredete, Nemzetközi nőnap, története.


Nőnap, Nőnap virágok, nőnap versek, nőnap mikor van, nőnap eredete, Nemzetközi nőnap, története.

Nőnap virágok, nőnap eredete, Nemzetközi nőnap története.

Nőnap, Nőnap virágok, nőnap versek, nőnap mikor van, nőnap eredete, Nemzetközi nőnap, története.


Nőmozgalmak elindítói Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, amiből lett a mai Nőnap.

Nőnap, Nőnap virágok, nőnap versek, nőnap mikor van, nőnap eredete, Nemzetközi nőnap története.

Nőnap eredete, Nemzetközi nőnap elinditója.

Nőnap, Nőnap virágok, nőnap versek, nőnap mikor van, nőnap eredete, Nemzetközi nőnap története.

 

error: Content is protected !!