Karácsony szenteste december 24-e,
Karácsony szenteste a karácsonyi ünnepek böjtjének estéje. Régen a szenteste fő jellemzője a várakozás volt a még böjtös, egyszerű vacsora után. karácsony szenteste a vacsora utáni órák meghitt családi együttlétében teljesedett be az ádvent minden várakozása. 
A téli napfordulat, esztendőváltás, múlt és jövő, elmúlás és keletkezés, elevenek és holtak találkoznak egymással.

A harangszó is más, mint egyébkor.
Székesfehérvár
polgársága szerint a karácsony szentesti harangszóra megnyílik az ég, és egészen az éjféli misére való beharangozásig így is marad.
Ezt az időt békességben, szeretetben kell eltölteni, hogy a kis Jézus áldására méltók legyünk.

Az éjféli harangszóra az istállóbéli jószág is talpra áll.
A falusi bakterek, akik tűzre-vízre, emberek nyugalmára vigyáztak, s megkiáltották az éjszaka óráit, mondókájukat karácsony estéjén és éjjelén az ünnephez igazították.
Az éjfél a napnak különben is a legtitokzatosabb pillanata, a néphitben a szellemek, hazajáró lelkek, sőt kísértetek ideje.

A világ világossága, a Betlehemi Kisded azonban ura a téli napfordulatnak is: elűzi a sötétség hatalmait, és megörvendezteti azokat, akik őt várják. Krisztus születésének ünnepével a világ évről évre megújulásakor a vizek borrá változnak.

Katolikus.hu

error: Content is protected !!